Laadin...

KASUTUSTINGIMUSED GLAMIRA.ee

Sissejuhatus

E-poe GLAMIRA.ee kasutustingimused

1. Sissejuhatus

(a) Müüja tegeleb ehete ja aksessuaaridega, mida pakutakse veebipoesüsteemi GLAMIRA.ee kaudu. Üldised tingimused kehtivad kõikidele toodetele ja teenustele, mis on kliendile müüja poolt omandatud, välja arvatud siis, kui käesolevates tingimustes on vastupidist mainitud.

(b) Nende tingimuste kohaselt on klient eraisik, kes astub müüjaga tehingusse üksnes isikliku kasu eesmärgil ning mitte ühegi teise ärilise või vabakutselise tegevuse jaoks, millega klient muidu võib seotud olla. Nende tingimuste kohaselt on lepingupool iga eraisik, juriidiline isik või juriidilise isiku partner, kes astub tehingusse oma äritegevuse või vabakutselise tegevuse käigus.

(c) Kõik kõrvalkalded, vastuolud või täiendused järgnevatele tingimustele põhjustavad lepingu mittekehtivuse, kui ostja ja müüja vahel ei ole eelnevat kokkulepet.

(d) Müüjal on õigus neid Tingimusi igal ajal muuta. Muudetud Tingimused asendavad kõik varasemad Tingimuste versioonid.

(e) Selle lehekülje kasutamisega (sealhulgas ligipääsemine, brausimine ja lehel registreerumine) kinnitate, et nõustute täielikult nende Tingimustega ning veebilehe kasutusega jätkate nende Tingimuste rakendamist.

2. Lepingu sõlmimine

(a) Müüja pakkumine võib Müüja äranägemise järgi muutuda igal ajal ilma varasema teadaandmise hoiatuseta. Kuigi Glamira annab endast kõik, et Glamira toodete fotod veebilehel kujutleksid toodete värvi, disaini ja stiili võimalikult täpselt, võivad esineda variatsioonid võttes arvesse arvutiekraanide värviedastuse erinevusi ja muid tehnilisi piiranguid. Seetõttu ei vastuta Glamira toodete graafilise edastuse ebatäpsuste või vigade eest. Kui teil on toodete kohta küsimusi, võite meie klienditeenindusega võtta ühendust e-kirja teel klienditeenindus@glamira.ee

(b) Tellimuse kinnitamisega aktsepteerib ostja neid Tingimusi tervikuna. Kõiki tellimusi saab teha veebis Glamira veebilehe kaudu. Tehingu tegemisega jõustub toodete ostulepingu sõlmimine. Vajutades Glamira veebilehel tellimusprotsessi käigus linki “Saada tellimus” esitab klient siduva tellimuse kõikidele ostukorvis olevatele toodetele. Tellimust ei saa muuta ega tühistada, välja arvatud Tingimustes selgesõnaliselt väljendatud juhtudel.

(c) Klienti teavitatakse e-kirja teel kohe, kui esitatud tellimus on kätte saadud. Palun pange tähele: esimeses kirjas olev kviitung ei tähenda, et leping on sõlmitud. Leping sõlmitakse siis, kui saadetakse tellimust kinnitav kiri või kui tooted saadetakse välja.

(d) Tellitud toodete saatmine müüja poolt on samuti tellimuse kinnitus. Müüjal on õigus tellimusi tagasi lükata ilma igasuguse põhjenduseta.

(e) Lepingu rikkumiseks ei loeta olukorda, kui müüjale tootja poolt tarnimata/kõlbmatud tooteid ei saadeta ostjale või saadetakse ainult osa tellimusest.

See kehtib ainult siis, kui müüjal on kindel leping ja toimunud tehing tootja/allhankijaga, kuid allhankija ei varusta müüjat toodetega. Müüja teeb kõik endast võimaliku, et tooted saada. Kui tooteid ei ole võimalik saada, tagastab Glamira koheselt kogu summa, mis ostja on selleks hetkeks toodete eest tasunud. Kui tooted ei ole saadaval või on saadaval ainult osaliselt, teavitatakse sellest klienti koheselt.

(f) Kui leping on sõlmitud – ja tooted on tellitud elektrooniliselt – saadetakse lepingu sisu ning tingimused kliendile e-posti teel. Veebilehel salvestatud info on Glamira ja klientide vaheliste tehingute tõestuseks. Kui Glamira ja kliendi vahel tekib veebilehel tehtud tehingu üle vaidlus, arvestatakse veebilehel salvestatud infot ümberlükkamatuks tehingu sisu tõestuseks.

3. Omandiõigus ja tagastused

(a) Klientidele: Müüja säilitab omandiõiguse tellitud toodetele seni, kuni müüja pole saanud kliendi makset kogu hinna väärtuses.
Lepingupartneritele: Müüja säilitab omandiõiguse toodetele, kuni kõik käivast ärisuhtest tulenevad nõuded on lahendatud/tasutud.

(b) Kliendipoolse lepingurikkumise korral (tingitud eelkõige asjaoludest nagu probleemid maksega, krediidivõimekuse info võltsimine või maksejõuetusmenetluse algatamine/toimumine) on müüjal õigus lepingust taganeda ning nõuda toodete tagastamist, kui klient ei ole tasunud – või on tasunud ainult osa – toote maksumusest.

(c) Lepingupartneril on õigus saadud tooteid edasi müüja vastava äritegevuse kaudu, kuid esmalt tuleb täita kõik võlgnevused müüjale; summa on lõplik arve kogusumma, kuhu on arvestatud kõik edasimüügikulud. Müüja aktsepteerib ülekande. Peale selle toimingu sooritamist loetakse nõue tasutuks. Müüjal on õigus nõuet sisse nõuda, kui lepingupartner ei tegele oma võlgnevusega või viivitab maksega.

(d) Kliendi soovi korral on müüja kohustatud vabastama tagatise sellisel määral, et selle väärtus ületaks rohkem kui 10% tasumata arve väärtusest. Müüjal on õigus valida milline tagatis vabastatakse.

4. Hinnad ja maksmine

(a) Hinnad võivad muutuda. Hinnakalkulatsioon põhineb hinnakirjal ja konkreetsel päeval kehtivatel tarne- või teenusesoodustusel ning käibemaksumääral.

(b) Pikamaalepingud: rakenduvad tarne lisakulud nagu määratud tarnekulude ülevaates (vaata nende tingimuste sektsiooni 6 – saatmine). See summa lisandub kogu arvele.

(c) Kliendil on õigus tasaarvestusele ainult siis, kui on õiguslikult määratud kehtiv vastunõue ning müüja ei eita selle olemasolu. Kliendil on õigus täitmisest keelduda ainult siis, kui vastunõue on tekkinud samast lepingulisest suhtest.

(d) Juhul kui süsteemi-, trüki- või muu vea tõttu on esitletud väärat hinda või ebakorrektset tooteinfot on GLAMIRA-l õigus tühistada vigase info baasil tehtud tellimus, ilma igasuguse kohustuseta kliendi ees, isegi kui tellimus on kinnitatud või on saadetud tarneteade.

5. Makseviisid ja tarnekulud

(a) Klient saab teha makseid kõikide peamiste krediitkaartidega, sealhulgas Visa, Mastercard ja American Express. PayPal ja ettemaksed on samuti aktsepteeritud. Müüjal on õigus välistada teatud makseviise.

(b) Krediitkaardi ja PayPal’i maksed toimuvad eurodes.

(c) PayPali maksetega seoses: kliendid peaksid registreeruma paypal.ee-sse. PayPali kasutades on klient nõustunud PayPali tingimustega, kui pole ühtegi teist kokkulepet või kui tootekirjelduses pole vastupidiselt märgitud. Tooted tarnitakse kohe, kui müüja PayPali kontole on laekunud toote kogumaksumuse summa.

(d) Saatmiskulud on müüja tarnekulude koondsumma. Rohkem infot leiad Saatmiskulude sektsioonist.

6. Saatmine

(a) Kui pole vastupidiselt märgitud, on hinna hulka arvestatud KM ning välistatud saatmiskulud. Saatmine on tasuta. Palun pange tähele, et arvesse tuleb võtta rahvusvahelisi tollimakse, mistõttu võib saatmiskulu muutuda. Tagastatud toodete puhul on müüjal õigus kliendilt nõuda tasu 20€ saatmise eest kui tagastus ei vasta Tagastuspoliitika nõuetele.

(b) Toote kättesaamatuse korral teeb Glamira endast kõik oleneva, et toode võimalikult kiiresti saada ning teavitab sellest klienti viivitamatult, andes infot eeldatava tarneajaga. Tarne kiirendamiseks on sellised tooted märgitud foorisüsteemiga. Kui toote tarneaeg on märgitud rohelisega, tähendab see, et see on kohe olemas või seda saab valmistada lühikese ooteajaga.

(c) Müüjal on õigus vastavas olukorras saata kliendile tooted eraldi osadena. Sellistel puhkudel võetakse alati hoolikalt arvesse kliendi parimad huvid ning kliendile ei teki lisakulusid.

7. Riskide üleminek

(a) Kliendile: Klient peab kontrollima talle tarnitud tooteid kohe peale nende kättesaamist ning tegema kindlaks nende vastavuse tellimusele. Kui tootega on probleem ei tohi klient saadetist vastu võtta ning peab kirjeldama defekte (nähtav saadetisega manipuleerimine, kahjustatud toode, kadunud toode, toote erinemine tellimusest) kirjalikult kullerile. Juhusliku kaotuse või kahjustuse korral kandub risk üle kliendile alates hetkest, kui toode on üle antud.

(b) Lepingupartneritele: Juhusliku kadumise või kahjustuse risk läheb üle lepingupartnerile saadetise üleandmise hetkel või tähtajatehingu korral tarnimise eest vastutavale poolele.

Tarnitud saadetise vastuvõtmise keeldumist kliendi või lepingupartneri poolt loetakse kõigest hoolimata üleandmiseks.

(c) Peale tellimuse esitamist saadetud kinnitavas e-kirjas märgitud hinna sisse ei ole arvestatud võimalikke lisanduvaid tollimakse teie riiki tarnimisel. Tellimuse esitamisega kinnitab klient tingimusteta nõustumist asjaoluga, et ta vastutab igasuguste lisanduvate kulude katmise eest.

8. Kliendi õigus taganeda

(a) Tühistamispoliitika

(i)Kui müüja ei saa tarnida tooteid eelnevalt määratud kuupäevaks, teavitab ta klienti õigeaegselt. Müüja äriprotsesside häirete korral, mis ei kuulu tema vastutusele või allhankijate tegevuse häirete korral pikendatakse tarneaega vastavalt häire pikkusele. Kliendil on õigus lepingust taganeda põhjendusteta, saates tooted tagasi ning täites Toodete tagastusvormi 60 päeva jooksul peale toodete saamist, vastavalt Tagastuspoliitika tingimustele. Selle tingimuse erandiks on tooted, mis on valmistatud kliendi täpsustustele vastavalt või mis on loodud vastavalt kliendi erisoovidele.

(ii)Taganemissoov algab peale müüjalt kviitungi saamist (juhul, kui üksikut tellimust täidetakse eraldi osadena, algab taganemisperiood peale esimese osa tarnimist) ning mitte enne, kui müüja pole täitnud oma juriidilisi kohustusi. Taganemise kiireks toimumiseks tuleks saata oma soov ja tooted võimalikult kiiresti etteantud aja jooksul.

Taganemissoov tuleks saata:

GLAMIRA.ee

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
1756, Sofia, Bulgaaria
Phone: 372 800 2062
E-post: klienditeenindus@glamira.ee

(b) Taganemise tagajärjed:

(i) Eduka taganemise läbiviimiseks tuleb tagastada kahe poole vahelise tehingu käigus omandatud summa või tooted ning kõiksugused muud kasud ja huvid, mis olid omandatud. Kui klient ei saa tooteid tagastada, saab tagastada vaid osa tootest või tagastab tooted kahjustatud seisundis on kliendil kohustus kompenseerida müüjale toodete täielik asendamine, juhul, kui ostetud tooteid ei kasutatud heaperemehelikult või kasutati ebasobivalt isikliku kasu saamise eesmärgil. Toodetelt, mida on kasutatud eesmärgikohaselt, ei nõuta kompensatsiooni.

(ii) Klient katab toodete tagastamise kulud. Müüja ei saa võtta vastu tagastatavat saadetist, kui pakendil ei ole marke/märgistust.

Müüja peab töötlema tagastust 2-4 tööpäeva jooksul peale toote kättesaamist. Müüja korraldab saatmise toodetele, mida ei ole olnud võimalik saata.

Müüja peab tagastama makse 30 päeva jooksul peale taganemiskokkuleppe saatmist või 30 päeva jooksul peale tagastatud toodete kättesaamist. Müüja peab kindlaks tegema kas tooted on tagastamise hetkel algses seisundis. Müüja ei vastuta toodete eest, mis on tagastuse käigus kadunud, seetõttu kannab klient ise tarneriske.

(iii) Tagastusõigus ei kehti järgnevatele toodetele:

Tooted, mis on valmistatud vastavalt kliendi erisoovidele ja –nõudmistele ei kuulu tagasisaatmisele.

9. Tagastused

(a) Kui kliendi puhul on tegemist eraisikuga, kes tellib tooted ilma igasuguse ärilise eesmärgiga, on tegemist tarbijaga ning tal on õigus toodete tagastamisele.

Vastavalt sektsiooni 8 tingimustele lepingust taganemise osas on kliendil kohustus tagastada tooted originaalseisundis ning –pakendiga.

(b)Taganemine on kliendile tasuta ainult siis, kui tooted pole graveeritud või ei sisalda muid kohandusi ja eritingimusi. Vastasel korral nõustub klient, et müüja nõuab tagastusel 30% tellimuse väärtusest.

10. Garantii

(a) Tooted võivad erineda mõistlikuse piires internetis nähtust ning klient võib kontrollida toote infot enne tellimuse kinnitamist (vaata Sektsiooni 2 nendes Tingimustes).

(b) Müüja saab esialgu valida garantiid pakkudes toote tagastuse ja parandamise vahel. Müüjal on õigus keelduda valitud garantiiversiooni pakkumisest, kui seda on võimalik teostada ainult ebamõistlikult kõrgete kuludega või kui teine garantiiversioon ei põhjusta kliendile olulisi kahjusid.

Lepingupartnerite korral valib müüja asenduse või heastamise vahel vastavalt meie garantiile toodete puudulikkuse kohta.

(c) Kui edasine täitmine ebaõnnestub võib klient nõuda kas tasu vähendamist või lepingu tühistamist (taganemine). Väikeste defektide korral ei ole kliendil õigust tühistamisele, võttes arvesse mõlema poole huve. Kõikide kahjunõuete korral on kliendil õigus toote või teenuse täitmise asemel nõuda raisatud kulude hüvitamist mõistlikkuse põhimõttel. Kui klient esitab kahjunõude, kehtivad sektsioonis 11 toodud tingimused.

(d) Kliendi õigused defektide korral tähendavad, et klient peab korralikult täitma toote ülevaatamise ja defektidest teavitamise kohustust. Lepingupartnerid peavad samuti teavitama võimalikult kiiresti kahe nädala jooksul defektidest. Selle kohustuse mittetäitmisel kaotab garantii kehtivuse. Enne mainitud tähtaega saadetud teade defektsete toodete kohta on piisav ning seda võetakse arvesse kui kehtivat nõuet. Lepingupartner vastutab õigeaegselt saadetud põhjaliku teavituse eest ning peab märkima nii defekti detailid kui ka defektide esinemise kuupäeva.

(e) Kui ostja on lepingupartner, on tootja müügikirjeldus tootel ainus kriteerium toote kvaliteedile vastavuse kontrollimiseks. Ükski teine avalik dokumentatsioon või tootja reklaam ei lähe arvesse, kui seaduslikult siduv tootekirjeldus.

(f) Garantii kliendile kehtib 2 aastat peale toodete tarnimist. Kahe aastane garantii ei kehti kui klient on toodetega olnud meelega hooletu.. See piirang ei kehti, kui tekkinud on füüsilised vigastused või muud tervisekahjustused.

(g) Müüja ei tee ühtegi juriidilist siduvat garantiilepet kliendiga kui pole just vastupidiselt väljendatud. Tootjapoolne garantii jääb kehtima.

11. Vastutuse piiramine

(a) Väikeste kohustustest kõrvalekaldumiste korral on müüja ja allhankijate vastutus piiratud prognoositava ja toote tüübist tuleneva tüüpilise keskmise kahju määral. See kehtib ka müüja seaduslike esindajate ja agentide korral. Müüja ei vastuta teiste lepinguliste kohustuste tavaliste hooletusrikkumiste eest. Müüja vastutab kliendi lepingulisest õiguslikust seisundist üleastumise eest. Lepingulised õiguslikud seisundid on lepingu poolt kohustuslikult tagatud allakirjutanu eesmärkide täitmiseks. Müüja vastutab selliste kohustuste rikkumise eest, mis takistavad lepingu täitmist.

12. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Palun loe meie Privaatsuspoliitika allpool kokkuvõetud täisteksti hoolikalt enne selle veebilehe kasutamist. Meie lehele või meie lehe kaudu informatsiooni esitades nõustute sellega, et teie andmeid kogutakse, töödeldakse ja salvestatakse vastavalt Privaatsuspoliitikas kirjeldatule.

GLAMIRA töötleb teie isikuandmeid vastavalt (EL) 2016/679 - Isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), EL-U.S. Privacy Shield raamistikule ning kehtivatele riigisisestele andmekaitseseadustele.

GLAMIRA poolt töödeldavate isikuandmete kategooriad

 • 1. Teie kontaktandmed - nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • 2. IP-aadress
 • 3. Ostuandmed, sealhulgas makseviis ja tehingu number
 • 4. Tellimuste ajalugu
 • 5. Klienditeeninduse info - igasugune suhtlus ja kirjavahetus teie ja meie klienditeeninduse osakonna vahel.
 • 6. Erakordsetes olukordades võidakse teilt paluda lisanduvaid andmeid nagu ID-kaart, eesmärgiga tuvastada isikusamasus.
 • 7. Piiratud juhtudel võime kutsuda teid edastama pilte, videosid või midagi muud, seda juhtudel, kui avaldate soovi osaleda meie kampaanial või muul vastaval sündmusel.
 • 8. GLAMIRA jätab endale õiguse saata kõikidele oma klientidele kutse osalemaks rahulolu-uuringus. Osalemine on alati vabatahtlik.
 • 9. GLAMIRA ei töötle ega säilita pangakaartide ega teiste rahaliste vahenditega seotud andmeid.

Andmetöötluse seaduslikkus

 • - GLAMIRA töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga teostada leping.
 • - GLAMIRA töötleb sinu isikuandmeid eesmärgiga järgida maksuseaduseid, krediidiseaduseid või muid riiklikke seaduseid.

Me töötleme teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Tellimuse täpseks ja korrektseks täitmiseks ning edastamiseks.
 • Tellimuse staatuse osas selge ja täpse suhtluse läbiviimiseks.
 • Toodete garantiiperioodi ajal garantii eesmärgil.
 • Kliendirahulolu ja lojaalsusprogrammi eesmärgil.
 • Maksunõuete ja raamatupidamisseaduse järgimise eesmärgil - meie müükide deklareerimiseks ja arvestamiseks.
 • Erakordsetel juhtudel võib GLAMIRA töödelda lisanduvaid identiteediandmeid, vältimaks rahalisi pettuseid või identiteedivarguseid.
 • Erandina võib GLAMIRA töödelda lisanduvaid andmeid nagu pilte, videosid või muid andmeid, eesmärgil läbi viia erinevaid kampaaniaid ja loosimisi, seda ainult juhul, kui klient osaleb sellises ürituses.
 • Uudiskirjade ja reklaammaterjalide saatmiseks, ainult juhtudel, kus kliendid on andnud selle jaoks oma nõusoleku.

Ajaperiood, mille vältel teie isikuandmeid säilitatakse:

GLAMIRA säilitab isikuandmeid, mille olete esitanud meie lehel konto registreerides seni, kuni teie konto on aktiivne.

GLAMIRA säilitab teie isikuandmeid toodete tootmise ja tarne ajal ning ka aja vältel, mida on täpsustatud Tagastustingimustes eesmärgiga hallata võimalikke tagastusi ja tootegarantiisid, kuid mitte kauem, kui 2 aastat või kauem kui garantiiperiood.

Kui vajame teie isiku tuvastamiseks lisaandmeid, säilitame neid andmeid seni kuni möödub seaduse poolt nõutud aeg selliste andmete säilitamiseks.

Kui isikuandmeid kogutakse teatud kampaaniate, loosimiste või muude pakkumiste eesmärgil, täpsustatakse andmete töötlemisaega igas olukorras ning osalistele antakse sellest teada.

Teie isikuandmete võimalikud saajad:

GLAMIRA ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, kui see pole nõutud seadusega või kui see pole vajalik alljärgnevalt mainitud toimingute jaoks:

GLAMIRA edastab teie nime, aadressi ja telefoninumbri kullerettevõttele, kes tarnib toodet.

Erakordsetel juhtudel võib GLAMIRA kontrollida teie isikuandmeid makseteenuste osutajatega, vältimaks rahalisi pettuseid või identiteedivarguseid.

GLAMIRA edastab vajalikud isikuandmed raamatupidamisteenuse osutajale ja maksuasutusele ning muudele ametiasutustele, kui konkreetne seadus nõuab seda.

Teie õigused andmesubjektina - teie on igal ajal järgnevad õigused:

 • Saada ligipääs oma isikuandmetele, mida GLAMIRA töötleb ning saada ka koopia nendest
 • Paluda teid puudutavate isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud), kui leiate, et need andmed pole enam vajalikud eesmärkideks, mille jaoks neid koguti ja töödeldi. Pidage silmas, et seda õigust ei saa rakendada, kui konkreetne seadus nõuab, et andmeid säilitataks teatud aja jooksul.
 • Paluda väärate isikuandmete parandamist juhtudel, kus isikuandmed ei vasta tõele.
 • Ülalmainitud õiguste rakendamiseks saatke meile e-posti teel teade oma sõnumiga, kasutades meie kontaktilehte või saates kirja aadressile klienditeenindus@glamira.ee. Vastame teile kiiremas korras.
 • Kui arvate, et teie õiguseid on rikutud on igal ajal õigus esitada kaebus järelvalveasutusele, mida on mainitud alljärgnevalt.

Meie soovitused sulle seoses sinu isikuandmete kaitsmisega:

 • Hoia oma parooli turvaliselt ning ära jaga seda kolmandate pooltega.
 • Kui kasutate avalikku arvutit (raamatukogus või internetikohvikus), veenduge, et logiksite alati oma kontolt välja enne arvuti välja lülitamist.
 • GLAMIRA garanteerib , et ei kontakteeru teie tellimusega seoses ühegi teise kolmanda poolega, keda pole mainitud selles privaatsuspoliitikas.
 • GLAMIRA garanteerib, et me ei nõua oma klientidelt nende paroolide avaldamist selle veebilehe kasutamise jaoks. GLAMIRA ei palu klientidel avaldada oma pangakonto või teiste rahaliste vahendite andmeid. Kõiki taoliseid palveid, mis on tehtud teile telefoni, vestlusakna või e-posti teel, tuleks ignoreerida.

Kui keegi on teile edastanud sellise palve, võtke palun kohe ühendust GLAMIRA-ga ja andke meile sellest teada.

Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

GLAMIRA kinnitab, et me oleme rakendanud kõiki administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid selleks, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või autoriseerimata hävimise, kaotamise, ligipääsu, jagamise või kasutuse eest.

GLAMIRA on rakendanud ettevõttesisesed eetilised reeglid isikuandmete töötlemiseks ning meie töötajad on läbinud vastava koolituse seoses isikuandmete kaitsmise põhimõtetega ning GDPR-iga seotud põhiliste kohustustega.

Hoiame oma veebilehte ja teisi süsteeme turvalisena tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega, mis kaitsevad teie andmeid selle eest, et autoriseerimata isikud saaksid kaotada, hävitada, ligi pääseda, muuta või levitada teie andmeid. Hoolimata regulaarsetest kontrollidest pole võimalik tagada täielikku kaitset kõikide ohtude eest.

Sinu kui meie kliendi isikuandmete töötlemise eest vastutavad järgnevad pooled:

Teie riik

Vastutab teie isikuandmete töötlemise eest

Veebileht ja kontakt

Eriline asutus, mille poole pöörduda kaebuse esitamiseks

Saksamaa
Austria
Rootsi
Belgia
Holland
Itaalia
Ungari
Hispaania
Rumeenia
Poola
Slovakkia
Iirimaa
Leedu
Portugal

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Saksamaa

https://www.glamira.de
E-post: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-post: poststelle@bfdi.bund.de
Veebileht: http://www.bfdi.bund.de/ Kaebustega tegelemise pädevus on jagatud erinevate Saksamaa andmekaitse järelvalveasutuste vahel. Siin on nende nimekiri https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte


Bulgaaria
Horvaatia
Tšehhi
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Läti
Malta
Sloveenia
San Marino
Vatikan
Brasiilia
Mehhiko
Argentiina
Colombia
Peruu
Boliivia
Ecuador
Honduras
Dominikaani Vabariik
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Tšiili
Hiina
Jaapan
Moldova
Singapur
Uus-Meremaa
Montenegro
Vietnam
India
Araabia Ühendemiraadid
Lõuna-Aafrika
Serbia
Kanada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgaaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Isikuandmete kaitse komisjon - https://www.cpdp.bg/

Šveits
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Schweiz

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Riiklik andmekaitse- ja informatsioonikomisjon - https://www.edoeb.admin.ch

Austraalia

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Austraalia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Austraalia informatsiooni komisjon - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gröönimaa
Prantsuse Guajaana ja Guadeloupe
Guadeloupe
Martinique
Briti Neitsisaared
Turks ja Caicos
Saint-Pierre ja Miquelon
Fääri saared
Gibraltar
Cooki saared
Kiribati
Marshalli Saared
Mikroneesia Liiduriigid
Nauru
Belau
Prantsuse Polüneesia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Föderaalne kaubanduskomisjon (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Türgi

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Türgi

https://www.glamira.com.tr

Isikuandmete kaitse asutus https://www.kvkk.gov.tr/

Norra

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norra

https://www.glamira.no

Suurbritannia

GLAMIRA UK LTD 1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Üldtingimuste muutmine

(a) Müüjal on õigus muuta neid Tingimusi igal ajal andes kliendile minimaalselt 2 nädalat ette teada tingimuste kohandamisest. Eelnevaks teavituseks on muudetud Tingimuste avaldamine GLAMIRA.ee kodulehel koos kuupäevaga, millal antud muudatused jõustuvad.

(b) Kui klient ei esita 2 nädala jooksul peale muudatuste avaldamist oma vastuväiteid, loetakse muudetud tingimused aktsepteerituks. Palun pange tähele: 2-nädalasest etteteatamise ajast hoitakse rangelt kinni.

14. Lõppsätted

(a)Vaidlused lahendatakse vastavalt Saksamaa Liitvabariigi seadustele ja ÜRO kaubandusseadustele. Eraklientidele kehtivad need seadused ainult siis, kui kliendi asukohariigi kaitsvad seadused ei kohaldu.

(b) Ärikliendi või avalik-õigusliku asutuse korral lahendatakse vaidlused üksnes müüja asukohariigis asuvas vastavas kohtuastmes, kui ei lepita kokku teisiti. Müüjal on õigus astuda kohtuvaidlusesse lepingupoole vastu ka lepingupoole asukohariigi kohtus.